קיימות

ירוק

כלכלי

חדשני

חברתי

הלוגיסטיקה המחזורית שלנו משפרת 11 מתוך 17 יעדי הפיתוח לקיימות של האו"ם

הפחתה עד 70% מפליטות הפחמן!

בירוא היערות בעולם מהווה נזק אקולוגי עצום. מספר גורמים חוברים יחדיו ומגבירים את פליטות הפחמן. כאשר היער נכרת הוא מפסיק לקלוט את הפחמן. לאחר הכריתה החקלאים שורפים את השטח שנשאר ובכך נפלטים כמויות עצומות נוספות של פחמן לאטמוספירה. השטחים המבוארים משמשים לגידול בקר, ענף הפולט כרגע מכלל פליטות גזי החממה בעולם. בסרטון המצורף של ערוץ דיסקברי אפשר ללמוד על התופעה רחבת ההידף ביערות הגשם של ברזיל.

לוגיסטיקה בעידן הקיימות - הבלוג החדש !!!