הלוגיסטיקה בשרות הכלכלה המעגלית

הלוגיסטיקה, עמוד התווך של שרשרת ההספקה, מוגדרת כמצרף הפעולות הנדרשות להניע חומרי גלם אל מפעלי היצור ומהם אל הלקוח.
שינוע החומרים מתבצע באמצעות כלי תחבורה, הנעים על מערכות כבישים, מסילות ברזל, בין ובאוויר, בים מפעלים, נמלים, שטחי אחסנה ומשקי הבית.
התנועה הרוחבית המתמשכת של שרשרת ההספקה חוצה את חיינו והינה אחד הגורמים המשמעותיים המשפיעים על היחסים בין האדם-הסביבה והחברה- הקיימות.

חבל שתפספס את החידושים האחרונים בתחום

נושאי הבלוג

יישום כלכלה מעגלית בישראל ובעולם

הכלכלה המעגלית הינה מודל כלכלי המבקש לצמצם את השימוש במשאבים הטבעיים של כדור הארץ. המודל שואף לשנות את המצב הקיים של הכלכלה הלינארית בה מוצר מסיים  את חייו בתום שימוש יחיד. הכלכלה המעגלית מציעה ליישם שימוש במוצרים פעמים רבות וטוענת כי מאגרי הטבע בכדור מוגבלים וזמינות המשאבים הטבעיים העומדים לרשות האנושות קטנה על ציר הזמן. הכלכלה המעגלית מציעה שינוי תפיסה בכך שכל משאב טבע ינוצל שוב ושוב ככל שניתן, טרם סיים את תפקידו בשרות האנושות.

המדיניות הסביבתית משתמשת ברגולציה ליצור תנאי שוק שיסיטו את הכלכלה הלינארית לכלכלה מעגלית. המודל המעגלי מתנהל בשתי סביבות פעילות עיקריות. סביבת הפעילות הראשונה, הסביבה המחזורית, מגדירה את המוצרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. סביבת הפעילות השנייה, הסביבה המיחזורית, מאגדת את המוצרים שניתן להפוך את מרכיביהם לחומרי גלם ולייצר מהם שוב מוצרים. יש דוגמאות שבהן נוצרת כלכלה מעגלית באופן טבעי, ללא הכוונה רגולטורית, אלא כתוצאה מתנאי השוק שהובילו לפתרון מוצלח.

כלכלה מעגלית פועלת גם באופן טבעי

מיחזור עופרת – מפעל קורנס באשדוד מתיך מצברים ישנים של מכוניות והופך אותם למטילי עופרת. העופרת הינה משאב מוגבל על הכדור והינו תוצר לוואי של כריית מתכות אחרות. הביקוש העולמי יצר סביבה כלכלית בה כדאי לאסוף מצברים משומשים ולזקק מהם את העופרת שבתוך המצבר. מפעל קורנס קיים עשרות שנים, עובדה המעידה על ביקוש יציב למטילי עופרת. זו דוגמה לכך שהביקוש הטבעי ניתב את הצורך בכלכלה מעגלית ללא התערבות רגולטורית לשמירה על הסביבה.

ארגזי פלסטיק לשימוש חוזר – באגף הפירות והירקות ברשתות השיווק קיימים ארגזי פלסטיק מתקפלים. ארגזים אלו משמשים להספקת התוצרת החקלאית והחליפו את ארגזי הקרטון. לאחר שהארגזים מתרוקנים מהתוצרת החקלאית, הם משמשים לאספקה נוספת. הרשתות גובות דמי שימוש מהחקלאים הנמוך ממחיר הקרטון. החלפת ארגז הקרטון לפלסטיק הוביל לכך שהרשת והחקלאי משתמשים במוצר אריזה חזק, מאוורר וזול יותר. היוזמה לשינוי הייתה על מנת להוזיל את עלויות השימוש באריזה ולחסוך את הוצאות פינוי הקרטונים המשומשים. זוהי דוגמה ליוזמה מסחרית לשינוי מכלכלה לינארית ליישום כלכלה מעגלית. ניתן הרחיב על הידוע בנושא בראיון שקיימנו עם מנכ"ל פסגד עופר כרמון.

אופניים להשכרה – ישנן ערים בעולם בהן ניתן לשכור אופנים ולנוע באמצעותם בעיר. השרות הינו חלק מתכנית אסטרטגית עירונית המקצה שבילים, מקומות חנייה ושרות השכרה של אופניים. בחלק מהערים ניתן לשלם דמי מנוי, ולעיתים יש גם אפליקציה עירונית נוחה המספרת מידע על זמינות, מקומות החזרה ומפת שבילים יעודיים. הרשות המקומית רואה בתכנית שרות לתושבים המקל על ההתניידות בעיר ומצמצם את זיהום האוויר. זוהי דוגמה לשרות שיתופי במודל של כלכלה מעגלית.

איך לעודד כלכלה מעגלית?

בשנים האחרונות האנושות זיהתה כי ישנו בזבוז משאבים רחב היקף במודל הלינארי וגורמים רבים ברחבי העולם פועלים לצמצום הדילול של משאבי הטבע. הרצון לשמור על משאבי הכדור חובק עולם, וישנה פעילות ענפה לקידום הכלכלה המעגלית. האו"ם מוביל את התהליכים הללו במשותף עם ארגונים נוספים, מדינות רבות וחברות רב-לאומיות מסחריות. ישנם שני תהליכים עיקריים בהם אפשר לקדם את יישומה של הכלכלה מעגלית והם יוזמה מסחרית ורגולציה. תהליך היזמה המסחרית מגיע מגורם מסחרי המזהה את הפוטנציאל, ומנסה לחבר שותפים ליצירת רווחים כלכליים. תהליך הרגולציה, יקדם יוזמות מסחריות בכך שיצור שווי משקל חדש בשוק וייתן ערך גבוה יותר לפתרון המצמצם את ביזבוז המשאבים. חקיקה סביבתית המטילה קנסות על זיהום סביבתי מכוונת את השוק לחפש פתרון אחר במודל של כלכלה המעגלית.

שינוי מודל קיים של כלכלה לינארית למודל של כלכלה מעגלית הוא תהליך מורכב ותלוי בגורמים רבים. ישנם בעלי עניין בשרשרת היכולים לעזור או למנוע את יישום המודל הרווחי, בר-הקיימא המורכב והחשוב הזה. כשמבקשים ליצור פעילות של כלכלה מעגלית יש ליצור שותפות בכל חלקי המעגל, לתכנן תהליכים מראש ולהתנהל במקביל במספר נושאים: המודל הכלכלי, תכנון המוצר, המוטיבציה במעגל והפתרון הלוגיסטי.

המודל הכלכלי

כשניגשים ליישם כלכלה מעגלית יש חשיבות רבה למודל הכלכלי הנכון. יש כמה משתנים שיש להתחשב בהם בתכנון המודל: סוג המוצר הקיים, השווקים בהם הוא פועל, מגוון המשתמשים הנוכחי, פוטנציאל השותפים העתידי וההשלכה הכלכלית של השינוי. המודלים הכלכליים לסביבת פעילות השימוש החוזר או סביבת פעילות מיחזור המוצר שונים לחלוטין. בכלכלה המעגלית מוצרים לשימוש החוזר יישארו בדרך כלל בבעלות היצרן והלקוח ירכוש שרות במקום מוצר.

דוגמאות למודלים כלכליים למוצרים לשימוש חוזר: החזרה ותחזוקה של המוצר אחרי השימוש (אריזה), הארכת חיי המוצר (מנועים), שדרוג והשבחת המוצר (מכונות), צריכה שיתופית (אופניים), השכרה (מכוניות), מכירת מוצר משומש (יד 2), מסירה של מוצר משומש בחינם (אגורה) ושימוש בנכסים משותפים (משרדים).

דוגמאות למודלים כלכליים בתהליכי המיחזור: הדרכה (תכנון היצור), תקינה (הגדרת שימוש בחומר גלם ממוחזר), עידוד ממשלתי (סבסוד הקמת מתקני מיכון פסולת), רגולציה (חוק האריזה) ותכנון בניה (מיקום מפעלי המיחזור).

תכנון המוצר

תכנון המוצר בכלכלה המעגלית שונה לחלוטין מתכנון המוצר בכלכלה הלינארית. בתפישה הרווחת בעולם כיום של מחזור חיים אחד של המוצר, המשתנים העיקריים שנלקחים בחשבון בתכנון הם העלות, הנראות ופונקציונליות השימוש. בכלכלה המעגלית כמות המשתנים שיש להתחשב בהם בתכנון המוצר גדולה יותר, והתהליך עצמו מורכב ומתייחס לקשת רחבה של נתונים.

מוצרים לשימוש רב פעמי יתוכננו לאורך חיים ארוך יותר והם יהיו בעלי יכולת עמידה גבוהה יותר. אפשרויות של תחזוקה, שדרוג, הארכת חיים ושיפוץ יילקחו בחשבון בתכנון. יש מוצרים שיתוכננו כך שיהיו מודולריים, על מנת שתתאפשר החלפת החלקים. המוצר הסופי יהיה בר-איסוף ולעתים תהיה אפשרות להקטין את נפחו בהובלה לצורך הפחתת עלויות הלוגיסטיקה והאחסון.

מוצרים המתוכנים למיחזור יתוכננו מראש עם חמרי גלם ראויים ואפשריים למיחזור. מוצרים המיוצרים ממספר חומרי גלם יהיו ניתנים לפרוק על מנת לאפשר את תהליך המיחזור. הצורך הלוגיסטי של איסוף המוצר והעברתו למיחזור יילקח גם הוא בתהליך התכנון.

מוטיבציה בין השותפים

השותפות וההסכמה במעגל הינו מפתח להצלחת היישום של הכלכלה המעגלית. כאשר גורם מסחרי מבקש לשנות את המודל הקיים ולהפכו לכלכלה מעגלית הוא נדרש לגייס את כל השותפים בשרשרת להצלחה. לא פשוט לקבל את ההסכמה מאחר והפעילות אותה מבקשים לשנות לעיתים חוצה מדינות, גופי סחר, מטבעות שונים, מכסים, תחיקה מקומית, סקטורים שונים- וכל אלו משוחחים בשפות שונות. לכל השותפים הפוטנציאליים – לקוחות, ספקים, יצרנים, סוחרים, משנעים וממחזרים יש אינטרסים כלכליים שונים ומנוגדים. לעיתים, למרות הרווח הכלכלי המוכח אין בהם את המוטיבציה לשינוי. הגורם שיאחד את כל המשתתפים במעגל הוא הרווח הכלכלי. לכן על יוזם הפתרון לייצר מוטיבציה כלכלית אצל המשתתפים, ולגבש אסטרטגיה של חלוקת רווחים. בנוסף נדרשים יוזמה, נחישות, חריצות, ידע, שליטה טכנית, הכרת הגורמים המעכבים, והבטחת הפתרון לאורך כל שרשרת החיים של המוצר.

לוגיסטיקה לוגיסטיקה לוגיסטיקה

הלוגיסטיקה היא הגורם המשלים והמאחד את היסודות לכלכלה המעגלית, והינה המכשיר הנכון והזמין לייצר את המוטיבציה במעגל. שינוע נכון ואופטימלי של המוצר בין השותפים הינו נדבך קריטי להצלחה. המודל הכלכלי חייב להתחשב באפשרויות ובעלויות הלוגיסטיות של הפתרון. ה DNA של מערכות הלוגיסטיקה העולמיות משוחחות באופן טבעי 24/7. לכן הדרך הטובה והבטוחה ביותר להגברת המוטיבציה להצלחה הינה באמצעות המערכת הלוגיסטית-מסחרית ביישום ובחלוקת הרווחים.

האופי השונה של שתי סביבות הפעילות בכלכלה המעגלית, המחזורית והמיחזורית, דורש פתרונות לוגיסטיים שונים ומותאמים.

הלוגיסטיקה המחזורית

מקבץ פעולות לוגיסטיות התומכות בפעילות של כלכלה מעגלית למוצרים לשימוש רב פעמי כגון השכרה, איסוף, תחזוקה, אחסנה, תיקון, ניקוי, שדרוג,  שינוי,  ניהול מלאי ואספקה חוזרת.

הלוגיסטיקה המיחזורית

מקבץ פעולות לוגיסטיות התומכות בפעולות של כלכלה מעגלית למוצרים הנאספים ומועברים למיחזור בתום השימוש כגון איסוף, מיון, הפצה, גריסה, מיחזור, אחסון, התאמה, מכירה, הספקה.

לך תסביר את זה בעברית…

המונחים לוגיסטיקה מחזורית ולוגיסטיקה מיחזורית נולדו בשיתוף עם אשר בן-דוד, מעצב העל שלנו, שבנה לנו את האתר הנפלא לבלוג הזה.

כשניסיתי להסביר למעצב האתר את המונחים הפשוטים כל כך באנגלית:

Reverse Logistics, Reusable Packages,  Recycle

נולדו שני המונחים הללו.

אז למי שיש פוני, וגם למי שאין, מומלץ לפנות לאשר!

שיתוף

באותו עניין

יש לכם תובנות לגבי הפוסט? שתפו אותנו...

מתקפל קל RSC

ארגז לשימוש רב פעמי מתקפל וקל בתצורת RSC זהה למבנה לארגז קרטון

אריזה ושינוע של חלקים קלים ותפזורת

פוליפרופילן (PP)

כל גודל על פי דרישת הלקוח

ארגז חימוש

ארגז חסין וחזק לתנאי חוץ קשים המספק הגנה מיטבית לציוד צבאי ואלקטרוני רגיש

ציוד צבאי, ציוד אלקטרוני, חלקי מכונות, ציוד תיקון.

פוליפרופילן (PP)

כל גודל על פי דרישת הלקוח

נשמח לצרף אותך לרשימת התפוצה שלנו

דילוג לתוכן